Algemene vergadering 2022

Onze jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op 27 februari om 10:00 in Context Gym te Brugge.

Elke terugkerende of nieuwe atleet, coach of drug free bodybuilding liefhebber kan onze vergadering bijwonen om te horen over onze (grote) plannen voor de toekomst en om vragen te stellen of suggesties te geven!

We hopen je daar te zien!

Het NCOBB team