Reglement

Het sportreglement wordt herzien en aangepast voor 2022. In januari 2022 wordt deze hier opnieuw weergegeven.