Reglement

Leden en atleten : € 25.00 – (inclusief verzekering).

Zaaluitbaters : € 25.00 – (inclusief verzekering) + gratis toegangskaarten voor de nationale wedstrijden van het NCOBB.

Erelid : € 200.00 – (inclusief verzekering) + het NCOBB VIP membership embleem + gratis VIP-toegangskaarten voor de wedstrijden van het NCOBB.

Bankrekening: BE47 8538 5272 2180

Inschrijving : Deelnemers betalen €25 per wedstrijd. Dit bedrag dient betaald te worden vóór de uiterste inschrijvingsdatum (zie inschrijvingsformulier).

De atleten die zich op een wedstrijd aanbieden en niet in orde zijn hetzij met hun lidmaatschap, hetzij met hun inschrijving, betalen €40 + €25 om te mogen deelnemen aan de wedstrijd.

De inschrijvingsformulieren kunnen online via de website ingediend worden of per post opgestuurd worden. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.

Weging : De deelnemers dienen zich, op de dag van de wedstrijd, zoals vooraf vermeld op tijd aan te bieden in het lokaal voorzien voor de weging. Er zich buiten deze uren aanbieden, lijdt automatisch tot een uitsluiting, tenzij een geldige reden kan voorgelegd worden. De beoordeling van de geldigheid van deze reden ligt bij het comité.

De deelnemers dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart, hun lidkaart en de USB stick of CD voor (eventuele) vrije routine gedeelte.

De weging gebeurt in wedstrijdkledij.

De deelnemers ontvangen een nummer. Dit wordt op de linkerzijde van de slip/kostuum aangebracht.

De deelnemers die meer of minder dan het voor hun categorie voorziene gewicht wegen, mogen zich, 30 minuten na de eerste weging, opnieuw aanbieden.

Bruining : De tan of bruining moet droog zijn wanneer de atleet op het podium stapt voor de eerste line up.

Reeksen en gewichtsklassen

Junioren bodybuilding heren : -21 jaar, één enkele categorie

Beloftes bodybuilding heren : 21 tot 25 jaar

Bodybuilding dames (women) : reeksen -52kg en +52kg

Body move (women) : één enkele categorie

Bikini (women) : reeksen -1m63 en +1m63

Seniors bodybuilding heren : vanaf 26 jaar tot en met 39 jaar, reeksen -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg en +85kg

Masters 1 : +40 jaar, reeksen -75kg en +75kg

Bij elke competitie kan deze reeks kiezen om Masters 1 of bij Senioren deel te nemen of beide categorieën mee te doen.

Masters 2 : +50 jaar, reeksen -75kg en +75kg.

Bij elke competitie kan deze reeks kiezen om Masters 2 of bij Senioren deel te nemen of beide categorieën mee te doen.

Master 3 : +60 jaar, één enkele categorie

Bij elke competitie kan deze reeks kiezen om Masters 3 of bij Senioren deel te nemen of beide categorieën mee te doen.

Men’s physique : reeksen -1m75 en +1m75

Mixed pairs of koppels : koppel samengesteld uit een man en een vrouw, zonder gewichts- of ouderdomsbeperkingen.

Bodybuilding

Poses Bodybuilding

Line up :

Voorzijde (frontaal)

Rechterzijde

Rugzijde

Linkerzijde

Voorzijde

Free posing of vrij poseren : poseren gedurende 1’30” op een muziek naar keuze (heren – dames).

Posedown of verplichte poses:

Front Double Biceps

Front Lat Spread (enkel voor heren)

Side Chest

Side Triceps

Back Double Biceps

Back Lat Spread (enkel voor heren)

Abdominal, Thigh and Calves (Buikspieren, dij en kuiten)

Most Muscular (enkel voor heren)

Vergelijking :

De deelnemers, aangeduid door de voorzitter van de jury, plaatsen zich frontaal tegenover de jury(s) die de vergelijking vroegen.

Vergelijking : zie posedown

Criteria voor Bodybuilding

Symmetrie : (evenwichtig lichaam, smalle taille, brede rug en schouders, goedgevormde en gespierde benen).

Strakheid : (duidelijke aftekening en zichtbaarheid van de spieren).

Massa : (hypertrofie en dichtheid van de spieren)

Bovenstaande criteria zijn hernomen volgens belangrijkheid.

Kledij mannen : wedstrijdslip zonder glinsters, geen sieraden of piercings.

Kledij dames : tweedelig zonder glinsters, geen sieraden of piercings.

Men’s Physique

Poses Men Physique

Line up (pose met een hand in de heup en op aangepaste achtergrondmuziek): voorzijde, rechterzijde, linkerzijde en rugzijde.

Vergelijking : gebeurt op dezelfde manier als bij de bodybuilders.

Criteria Men Physique

Hypertrofie : niet zoals bodybuilders, voornamelijk ontwikkeling van de schouders en de rugwijdte.

Symmetrie

Smalle taille

Strakheid : niet te strak, maar buik- en zijspieren zichtbaar. Overmatige vascularisatie vermijden.

Belang van de poses en de voorstelling aan het publiek.

Kledij : 3/4 short tot aan de knieën, kleur naar keuze.

Bikini Women

Poses Bikini Women

Algemene voorstelling zoals bij een défilé op aangepaste achtergrondmuziek.

Line up : voorzijde, rechterzijde, linkerzijde en rugzijde.

Vergelijking : gebeurt op dezelfde manier als bij de bodybuilders.

Criteria Bikini Women

Hypertrofie : Lichte ontwikkeling van schouders, voornamelijk ontwikkeling van billen en heupen

Symmetrie

Vrouwelijkheid

Strakheid : Geen vascularisatie, geen individuele buikspieren zichtbaar.

Uitdrukking : Geen striemen op de huid.

Houding op het podium.

Smalle taille, uitgesproken bips, uitdrukkingsvolle billen, licht getekende schouders en rug.

Kledij : bikini, hoge hakken, sieraden.

Body Move

Poses Body Move

Deze reeks biedt zich tweemaal aan op het podium : een eerste opkomen voor de verplichte poses, vervolgens een opkomen waarbij de deelneemster acrobatische bewegingen voorstelt op het ritme van een muziek naar keuze.

Verplichte poses : line up voorzijde, beide zijden en rugzijde, gevolgd door de verplichte houdingen bodybuilding dames (GEEN Front Lat Spread of Back Lat Spread).

Vrije poses : push ups op één en op beide handen, “grand écarts”, sprongen en, indien mogelijk, salto’s, dit alles dynamisch gebracht op een op aerobic gebaseerde choreografie. Een demonstratie van lenigheid en stretchen is eveneens vereist.

Kledij :
eerste doorgang : 2-delige bikini en hoge hakken
tweede doorgang : kledij naar keuze, met of zonder sieraden

Trained Figure

Poses Trained Figure

Line up :

Voorzijde (frontaal)

Rechterzijde

Rugzijde

Linkerzijde

Voorzijde

Free posing of vrij poseren : poseren gedurende 1’30” op een muziek naar keuze.

Posedown of verplichte poses:

Front Double Biceps

Side Chest

Side Triceps

Back Double Biceps

Abdominal, Thigh and Calves (Buikspieren, dij en kuiten)

Vergelijking :

De deelnemers, aangeduid door de voorzitter van de jury, plaatsen zich frontaal tegenover de jury(s) die de vergelijking vroegen.

Vergelijking : zie posedown

Criteria voor Trained Figure

Symmetrie : (evenwichtig lichaam, smalle taille, brede rug en schouders, goedgevormde en gespierde benen).

Strakheid : Geen zichtbare vetmassa of cellulitis maar geen afzonderlijke spiervezels zichtbaar. Droogheid/strakheid minder uitgesproken dan Bodybuilding.

Hypertrofie: Nadruk op ontwikkeling van de schouders, rugwijdte en beenspieren.

Bovenstaande criteria zijn hernomen volgens belangrijkheid.

Kledij dames : tweedelige bikini (versiering toegelaten), hoge hakken, sieraden toegelaten

Voor meer info over deze categorie: zie WNBB Trained Figure reglement

Algemene bemerkingen

De deelnemers die zich onsportief gedragen tegenover andere deelnemers, het publiek of de jury worden van de wedstrijd uitgesloten. Ze zullen zich, op convocatie, aanbieden voor de disciplinaire commissie van de federatie.

Het is verboden het podium te verlaten tijdens de prijsuitreiking.

Betwisting van de uitslagen is niet mogelijk op de plaats van de wedstrijd. Wel is het mogelijk dit schriftelijk en binnen een periode van acht dagen na de wedstrijd te doen bij het secretariaat van het NCOBB.

Bij wedstrijden neemt het NCOBB geen enkele verantwoordelijkheid voor diefstal, schade of ongevallen.

De toegang tot de kleedkamers is beperkt tot de deelnemers, hun coaches en de omkadering (officials).

Door hun deelname aan een wedstrijd, bevestigen de deelnemers kennis genomen te hebben van de reglementen en ermee in te stemmen

Bij nationale wedstrijden is de voertaal Engels, bij internationale wedstrijden: Frans en Engels.

New Faces of nieuwelingen

Wedstrijd bedoeld voor deelnemers die nooit aan een wedstrijd deelnamen.

Deze wordt meestal jaarlijks in april of mei geprogrammeerd.

Grote Prijs van Wallonië

Wedstrijd bedoeld voor alle atleten: Belgen en buitenlanders, verbonden aan een federatie van “naturals”.

Halve finale kampioenschap van België

In mei georganiseerd. Uit deze wedstrijd worden de deelnemers aan het Europees kampioenschap geselecteerd.

Finale Belgisch kampioenschap

Deze wordt meestal jaarlijks in oktober of november geprogrammeerd. Uit deze wedstrijd worden de deelnemers aan het wereldkampioenschap geselecteerd.

Europees kampioenschap

Wedstrijd bedoeld voor atleten aangeduid naar aanleiding van de halve finale van het Belgisch kampioenschap. Wordt in juni georganiseerd.

Wereldkampioenschap

Wedstrijd bedoeld voor atleten aangeduid naar aanleiding van de finale van het Belgisch kampioenschap. Wordt in november georganiseerd

Gezien het belang van beeld dat gevormd wordt over de atleten en hun omkadering naar aanleiding van interviews, reportages of tv-programma’s, wordt gevraagd bijzondere zorg te besteden aan de kledij.

De kledij van de nationale ploeg is verplicht bij verplaatsingen en officiële activiteiten bij het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap.

Bij verplaatsingen vormen de deelnemers en de omkadering een hechte, gedisciplineerde ploeg en nemen een sportieve houding aan ten aanzien van andere delegaties.

De deelnemers zullen zich richten naar de voorschriften van de coach en de omkadering

Alle toelatingen worden gevraagd aan de coach of de omkadering, alle problemen worden hen voorgelegd.

De anti-doping controles worden in België uitgevoerd door de gewestelijke autoriteiten of door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité.

Deze controle kan plaatsvinden voor, tijdens of na de wedstrijd, maar mag het verloop van de wedstrijd niet hinderen.

De voor controle aangeduide deelnemers moeten zich aanbieden bij de controle-instantie in het bezit van hun identiteitskaart.

Wie weigert zich aan te bieden voor de controle zal als “positief” beschouwd worden en wordt uitgesloten van het NCOBB.

Atleten, die de federatie in de loop van het jaar verlaten, mogen gedurende datzelfde jaar niet meer deelnemen aan wedstrijden van het NCOBB.

In het geval ze zich opnieuw willen integreren in de federatie, dienen ze er rekening mee te houden dat ze, in geval van een selectie voor een internationale wedstrijd, zelf alle kosten (deelname, verplaatsing, logement), aan deze selectie verbonden, zelf moeten betalen.

Doel

Aanhoren van, door de regionale autoriteiten, positief geteste atleten teneinde eenzelfde of strengere straf op te leggen dan deze autoriteiten.

Aanhoren van atleten die zware overtredingen begaan hebben tegenover het NCOBB reglement.

Samenstelling

De commissie bestaat uit 3 leden : een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris

Minimum drie leden van de commissie moeten aanwezig zijn om te kunnen zetelen.

Organisatie

Met betrekking tot doping, moet de disciplinaire commissie zetelen binnen de drie maanden na kennis name van het dossier.

Bij zware overtreden van het reglement NCOBB bepaalt de commissie een datum om betrokken atleten te horen.

De atleten, die uitgenodigd worden om voor de commissie te verschijnen, moeten hierop ingaan, tenzij overmacht.

Bij weigering of niet toegelaten afwezigheid lopen ze gevaar de zwaarste straf (uitsluiting van het NCOBB) opgelegd te krijgen.

Wie niet akkoord gaat met de opgelegde sanctie kan hiertegen beroep aantekenen. Dit beroep dient, binnen een periode van veertien dagen na de straf, schriftelijk gericht te worden aan het secretariaat van het NCOBB.